Best Practices for Managing Release Updates in IFS Cloud

Applying Release Updates robustly and securely involves a structured approach to ensure minimal disruption and maximum benefit. Here are some best practices and tips* for managing release updates in IFS Cloud:

* Note that some of the links provided below require you, the reader, being logged in as a registered user

1. Preparation and Planning

Assess the Update: Understand the contents of the release. Review release notes, documentation, and change logs to identify new features, bug fixes, and potential impacts.

IFS Product Release Notes (IFS Community)

IFS Cloud Service Update Fixes and Release Approvals (IFS Community)

Compatibility Check: Ensure the new release is compatible with your current environment, including hardware, operating system, and other software.

Backup: Perform comprehensive backups of all systems and data that will be affected by the update. This includes full system backups and backups of the IFS data and configurations.

 

2. Testing

Test Environment: Set up a test environment that mirrors your production environment as closely as possible.

How to request an automated clone of the IFS Cloud app hosted on IFS Cloud service (non-production) (Customer Support Portal)

IFS Cloud Environmental Cloning Service (Customer Support Portal)

Pilot Testing: Deploy the update in the test environment first. This helps identify any issues that may arise during the update process.

User Acceptance Testing (UAT): Involve end-users in testing to ensure that the update meets their needs and doesn’t disrupt workflows.

 

3. Communication

Stakeholder Communication: Inform all stakeholders, including users and IT staff, about the planned update, its benefits, potential downtime, and any expected changes in functionality.

Scheduled Downtime: Plan the update during a maintenance window to minimize disruption. Communicate this schedule well in advance.

 

4. Implementation

Follow Vendor Instructions: Adhere strictly to the vendor’s instructions for applying the update. This includes following step-by-step guides and using any provided tools.

Incremental Updates: If applicable, apply updates incrementally rather than jumping multiple versions simultaneously. This can help isolate issues more effectively.

Release Update (Technical Documentation)

Service Update (Technical Documentation)

 

5. Monitoring and Validation

Monitor Systems: After applying the update, closely monitor the systems for unusual behavior or performance issues.

Validate Functionality: Ensure that all critical functionalities are working as expected. This includes running key processes and checking data integrity.

 

6. Post-Update Review

Document the Process: Record the update process, any issues encountered, and how they were resolved. This documentation will be valuable for future updates.

Feedback Loop: Gather feedback from users and IT staff to identify any problems that were not immediately apparent and to improve future update processes.

 

7. Risk Management

Rollback Plan: Have a rollback plan in place in case the update causes significant issues. This should include steps for restoring from backups and returning to the previous state.

Risk Assessment: Continuously assess the risks associated with the update and have mitigation strategies ready.

 

8. Continuous Improvement

Review and Improve: After the update, conduct a review meeting to discuss what went well and what could be improved. Update your procedures accordingly.

Stay Informed: Keep abreast of new releases, patches, and best practices from the vendor and the wider user community.

 

By following these best practices, you can ensure that IFS release updates are applied smoothly, minimizing downtime and ensuring that your systems remain secure and efficient.

 

Ready to Learn More?

Book a meeting with us today to delve deeper into these best practices and tailor them to your specific needs. Our team is here to provide insights, answer your questions, and help you implement these strategies effectively.

We look forward to helping you achieve seamless and secure IFS release updates.

Johan Gustavsson ny på Align!

Nu var det ett tag sedan vi senast presenterade en ny Aligner i Sverige. Det kommer vi att effektivt råda bot på nu runt sommaren med start idag när vi introducerar er för ingen mindre än Johan Gustavsson. Ta del av hans berättelse nedan, men först säger vi: Hjärtligt välkommen till oss på Align!

Vem är Johan? Här kommer hans egna beskrivning.

För ca 24 år sedan tog jag mina första stapplande steg in i IFS-världen. Den startade i Linköping (Mjärdevi) på plan 3 i Tennishallen på avdelningen IFS R&D Maintenance. Det blev tre år där, innan jag gick ner till husets bottenvåning och dåvarande bolaget @IFS. I det företaget har jag sedan varit kvar. Bolaget har haft många namn på vägen, men det har alltid handlat om att säkerställa att kunders IFS-miljöer fungerat. Under åren har jag haft många olika roller och jobbat med olika kunder; det har varit otroligt intressant att se på alla typer av lösningar och verksamheter.

Privat håller jag mig i Linköping där jag bor med min sambo och två barn. Jag har dock mitt ursprung i Dalarna och åker gärna dit för att få lite lugn och ro. Det gör även underverk för mitt dalmål som trots många år i exil fortfarande finns kvar.

Fritiden har varit en gråzon för mig då jag alltid sagt att jobbet är en livsstil. Att ansvara för extremt driftkritiska system under dygnets alla timmar skapar en speciell situation i livet, något  jag vant mig vid. Det har gjort att när fritiden finns blir det mycket familjeliv och alla möjliga typer av aktiviteter som kan verka roligt. Ett tydligt intresse jag har är dock vin, främst röda viner av typen Amarone. Bilden är från en av flera resor till distriktet Valpolicella i Italien där just det vinet produceras. Hör av dig om du vill diskutera mer om detta😊

I mitt arbete är jag väldigt ombytlig. Det krävs många olika sidor i de roller jag haft och man måste plocka fram rätt sida för rätt situation. Ena stunden sitter man och diskuterar IT-strategier och vart marknaden är på väg, senare under samma dag kanske man sitter i krishantering då en kunds affärssystem står still. I grund och botten är jag dock en tänkande person som hela tiden försöker förstå. Min ambition har alltid varit att försöka förstå helheten inom en IFS-installation, allt från hårdvara till verksamhet och utifrån det kunna säkerställa att systemet är igång.

Nu ska det verkligen bli spännande att jobba på Align och träffa på ännu fler kunder och få möjligheten att dela med mig av mina erfarenheter i deras väg framåt.

Welcome Methshika!

Early September, we at Align had the great pleasure of welcoming yet a new great and talented person to our team. This time, a senior developer with vast and indeed relevant experience. Methshika Abeysinghe. Please read his engaging introduction of himself below:

Hello, my good name is Methshika, and unsurprisingly, a lover of the game of Cricket from the tropical island of Sri Lanka.
It is quite natural for me to peek into cricinfo.com when Sri Lanka is playing a game and I’m not in front of the TV!
I would always enjoy being with my family, especially with my two little sons, and of course, enjoying far too long family trips to explore things, and
I would always love to visit closeby nice beach where I’m living whenever there is time to escape from the busy life.

Starting from IFS R&D and for many years

I started my career at IFS R&D center in Colombo in 2011, as a fresh graduate from the University of Colombo after I got inspired by what IFS is doing while being an intern during my time as an undergraduate. Since then I have been working on shaping up the IFS Supply Chain core product and offerings as well as supporting the customers, throughout many years while taking part in many core releases of IFS Applications.

Working closer to IFS customer

In early 2020, I had the opportunity to work exclusively for one of Swedish largest electronics retailers called NetOnNet.
It was a great opportunity to be part of their in-house ERP team while directly involved with their business and adding value through the ERP by gaining more hands-on in how the IFS Application is adopted in real day-to-day extensive business. Then I had the chance to explore the IFS Cloud when IFS was having its greatest application landscape transition while working with IFS partners and got the opportunity to work with some IFS Cloud transition of some customers by working closely with the IFS consulting team collaboratively as well.

Become an Aligner and moving to the land of vikings!

I got to know about Align while working collaboratively with the Align colleagues. I was inspired by what they do by experience and then I got this opportunity to become a part of their wonderful customer-centric and people-oriented culture. This comes with the big move into the land of Sweden with my family which would be a nice and exciting experience to embrace a new culture, language and weather.

Having said that, looking forward to this new challenge to create value for global customers while embracing a super-loving working culture!

A warm welcome to us, Methshika!

Welcome: Afridi Meedin!

Early March, we at Align had the great pleasure of welcoming yet another star to our team. This time, a rising such, a young talent, with vast and indeed relevant experience still. Afridi Meedin. Please read his engaging introduction of himself below:

”Hey everyone, I’ll try my best to keep it short and sweet.

I go by Afridi! Mad Chelsea FC fan – Ever since I just randomly woke up one night to watch the UEFA Champions League final in 2012. Loves the likes of Remote-Control Cars, and LEGO. When the opportunity arises or my friends/family/colleagues just randomly push me to the spotlight, I turn into (or maybe I think I turn into) singing and playing the guitar like Ed Sheeran.

During my time 4-year tenure at IFS …

I started my career straight out of college at IFS as a Software Engineer in 2019. Worked in many areas of the product, with different customers with very different complexities and backgrounds. Highlight – Was part of an Oil & Gas extension (Synchronization Framework) that allowed communication between two different versions of IFS Applications. It’s called “Patch Level Engine (PLE)”.

Then came IFS Cloud in the middle of 2020! The product was fast-moving and in parallel, I was given the privilege to lead and perform a pre-study on how it will impact the Global Consulting Delivery domain. Joining hands with IFS experts from all around the world, the pre-study was finally put to the test for pioneer customers along with the 21R1 EA Release.

It was a success! My colleagues named me Mr. IFS Cloud.

This gave me the opportunity to do more within the Global Consulting Delivery domain. Such as leading large-scale customers on implementation/upgrade projects, training/onboarding IFS Internal, Partners, and Customers designing future methods and processes, Part of the core mentoring (Onboarding new IFSers), and Technical Lead panel with the vision of bringing out great leaders.

As you might guess, I see my career development at IFS as simply fantastic. I got to experience and learn a lot. Since I am somewhat impatient though, I want that development to continue at high pace. I started thinking more about consulting, combined with living abroad. Experiencing a new culture, together with my wife. When looking around for opportunities, I contacted Align, whom I met in a project a year ago, and the rest is history. Now, I am very excited to experience the cold winters of the North…

My move to Align and what I aim to do…

Talking of Align, they are best known for putting in their World Class Service even when it comes to the tiniest of assignments. Most importantly the people-put-first culture! Don’t even get me started – The list keeps on going!

With the above being said, I look forward to diving into this journey headfirst, ready to learn and grow.”

A warm welcome to us, Afridi!

Välkommen till Align: Göran Hellström!

Häromdagen, när vi presenterade Martin Lindstrand, antydde vi att ännu en välmeriterad herre började hos oss på samma datum. Den vi åsyftade är alltså Göran Hellström!

Vem är då detta? När vi bad Göran komma med några nyckelord inför presentationen tog han frågan på största allvar och googlade genast fram sina personlighetstyper enligt några standardbeskrivningar. Själva standarden kan vi möjligen lämna därhän, men här kommer hans egenhändigt sammanställda huvudingredienser, snyggt och prydligt strukturerade.

”Det här är jag:

Personlighetsdrag: Tålmodig, noggrann, kritisk, tjänstvillig, lösningsorienterad

Livsmotto: Hellre rätt än fort, en sak i taget

Går igång på: Korrekthet, struktur, fakta, logik, saklighet

Arbetar med: Konfigurationer, anpassningar, migrering

Hobbies: Musik – allt från Bach till Iron Maiden. Spelar klaviatur, gitarr, trummor (not: än så länge inte samtidigt)”.

Vi som känner Göran, och kanske inte heller är fullt lika kritiskt lagda i våra personlighetsdrag, betonar gärna att han är en ytterst kompetent systemutvecklare, en verkligt senior sådan, som därtill har diger kunskap kring många av IFS-applikationens flöden. Således angränsar han till att dessutom vara en affärskonsult. Det är en riktig lagspelare vi talar om, en herre som verkligen triggas av att få ihop lösningar tillsammans med kollegor; lösningar som förbättrar kundens vardag.

Vår nye kollega har jobbat med många av oss Aligners förut. Unisont konkluderar vi att han helt enkelt är en härlig människa, med en stor dos av humor, stundtals åt det något torrare hållet😊 Han håller till utanför Linköping, närmare bestämt i Ljungsbro. Göran nämner som väntat musiken som hobby, men vi vill även lyfta fram hans känsla för att renovera diverse tekniska prylar, gärna smått udda attiraljer med några år på nacken.

Emellertid är han inte bara populär hos vänner och kollegor. Kunderna Suzuki Garphyttan och Rosti var tidigt ute och säkrade hans tjänster i anslutning till Görans start hos oss, vilket vi på Align är stolta och tacksamma för. Ännu någon kund är på väg att bli en del av hans nya vardag. Spännande!

I Görans karriär ligger arbete i och runt affärssystemet IFS från och med 1994. När han beskriver alla sina fantastiska år i applikationens och kodens värld gör han det stundom med epitetet ”en Thore Skogman-karriär”😊 Vill du veta mer om vad han eventuellt menar med det? Ja, då når du honom alltså numera hos oss på Align! Här ser han fram emot ”att jobba väldigt nära såväl kund som riktigt goda kollegor – att vara del av något väldigt kompetent, ödmjukt och familjärt”.

Hjärtligt välkommen Göran – vi ska göra allt för att visa att du har kommit rätt!

Välkommen Martin Lindstrand!

Den 9 januari 2023, en vecka efter Align Consulting ABs ettårsdag, har förtjänat sin plats som ett av våra ”stora” datum. Då klev nämligen två rutinerade herrar ombord. Först ut att bli introducerad är idag ingen mindre än Martin Lindstrand! Här kommer hans livs historia, eller åtminstone delar av den.

Martin inleder:

”Ända sedan tidig bronsålder har jag jobbat på IFS. Det har färgat mitt liv tämligen lila (IFS färg, för den som undrar). Nu känns det väldigt rätt och spännande att gå över till Aligns kulör: orange”.

Arbetsliv och karriär till trots måste det ändå bli andra färger som inleder introduktionen av Martin. Grönt och vitt. Hammarby IF – Bajen – är Martins stora passion i livet. Sannolikt strax efter familjen, men ändå. Bajen är en bred förening med många idrotter på agendan, men för Martin är fotbollen nummer ett.

Den som inte är idrottsintresserad blir månne oroad och vill hoppa över hela detta stycke, men nej, läs vidare! Martins energi och engagemang får nämligen vem som helst intresserad. Månne blir han ibland för uppvarvad, refererar till en fast situation från SM-guldåret 2001, men hans konstart är att nyttja det nämnda engagemanget till sin fördel. Inte bara på fotbollsläktaren, utan även i arbetslivet.

Hans driv och vilja, hans energi, är vad som kan sägas vara hans superkraft. Utöver det är han såväl bred som djup. Han kan exempelvis ”allt” inom CRM, och hur migrera data. Han kan övergripande designa en applikationslösning, oavsett .Net eller Cloud. Nästa stund kan han dryfta detaljer i ett knepigt Service Management-flöde, för att sedan sätta en tidplan ihop med projektkollegor hos kund. Han brinner för struktur och dokumentation, samtidigt med snabba puckar.

Under IFS-åren, som faktiskt inleddes februari 1996 och inte under varken brons- eller järnålder men närapå, har han jobbat med otaliga kunder och branscher, både lokalt och internationellt. Alltifrån stora bjässar med rigorösa krav på processer och tydlighet, till mindre företag med förväntan på omedelbara svar och agila leveranser. Alla minns de Martin, för hans kunskap och engagemang, men också för hans tydlighet. Martin gör allt för att leverera på eller över kundens förväntan, och kan i detta bli en tuff kravställare. Dock en sådan med stort hjärta, och med en stor portion humor.

Martin bor på Söder i Stockholm tillsammans med fru, son och hund. Därtill har familjen två nu utflugna döttrar. Utöver nämnd familj, inklusive Bajen, är det fotboll och idrott i stort som är Martins huvudintressen. Kaffe och fint vin från Barolo kvalar också in högt på listan.

Vi avslutar med att få höra Martins egna ord om varför det blev Align:

”För att dricka gott nebbiolovin med själsfränder och snacka Kennedys friparkar. Nej skämt åsido, Align arbetar med och för kunden med en styrmodell där kundens intressen alltid sätts i främsta ledet. En modell eller konceptuell plattform som jag själv kan påverka inspererar utifrån många års kunderfarenhet där jag sett stora förbättringsmöjligheter. Det och korta beslutsvägar är och kommer att göra skillnad i mitt nya arbetsliv; att sedan mindre enheter arbetar mer effektivt är sedan gammalt. Sist men inte minst är denna text de facto inte skriven av en chatbot eller…..”

Med detta hälsar vi Martin hjärtligt välkommen till oss! 🧡

Align Consulting AB har ynnesten att få presentera Maria Forsling som ny medarbetare. Wow! 🧡 😍

Så har vi det stora nöjet att få introducera er för Maria, det senaste tillskottet på Align i Sverige. Pang på bara:

Då jag hade varit ledig en hel helg efter att ha läst färdigt Systemvetarlinjen vid Linköpings Universitet började jag 1999 på IFS Sommarskola; ett introduktionsprogram för traineer.

Efter det fortsatte jag som utvecklare på IFS, där jag genom åren (och det blev fler sådana än jag anade) har haft många olika roller. Gemensamt för dem alla är att de har varit nära kunder. Det har lärt mig mycket. Allra senast jobbade jag inom presale som lösningsarkitekt, men annars är det inom konsultverksamheten jag huserat och gärna haft flera hattar parallellt: Lösningsarkitektens allra oftast, men även projektledarens och verksamhetskonsultens. 

I grunden är jag norrlänning, men bor sedan ett antal år på landet utanför Köping med man, tre tonårsbarn och hund. Man kan säga att det ofta händer saker – det är väldigt sällan tråkigt – och bor man på landet på en gård finns det alltid aktiviteter att ägna sig åt eller att ta tag i. 

Jag gillar att vara utomhus, göra stort som smått och även att röra mig för att må bra. Det sistnämnda gärna tillsammans med andra likasinnade. Att ha ett lagom stort (litet) projekt hemma är trevligt. Likaväl som att åka på äventyr med familjen till en ny plats med nya intryck och människor.

Under alla mina 23 år på IFS har jag gillat att jobba med lösningar till kunder. Att hitta ett sätt eller en väg för att underlätta och förbättra en del i en process. Göra det bättre eller enklare om det går. Utifrån en process finns många olika aspekter att ta hänsyn till; organisation, mätpunkter, kontroll, nästa steg i processen etc. Då behöver man jobba nära kunder för att få förståelse och kunna se eller utforma en lösning tillsammans. 

Jag hoppas att jag i min roll på Align kommer att få jobba och bidra nära kunder för att utveckla en process, att kunna nå förbättring i ett ERP-flöde, att helt enkelt hitta rätta vägen framåt. Det i kombination med att få vara med på Align från början, när något nytt startas, ger mig energi.

I Maria får Align ombord en glad, analytisk och till kund och uppdrag oerhört dedikerad kollega. Med ett cementerat gott rykte. Och ett klassiskt norrländskt lugn. Nu kör vi!

Eller?!

Nja, det blir liksom för parhästen Anna Starkman en mjukstart med ett väl avgränsat externt uppdrag i juni, och först efter sommaren fullt blås. Då kör vi!

Välkommen Maria!

Efter en tids väntan kan vi så äntligen kommunicera att vår nionde Aligner i Sverige är Anna Starkman! Wow! 🤩🧡

Vårt senaste tillskott Anna Starkman kommer att mjukstarta på Align. Innan sommaren ska hon nämligen endast göra ett några dagar långt analysarbete hos en för henne välkänd kund, som hon dock aldrig tidigare samarbetat med. Därefter väntar en lång och skön ledighet innan hon drar igång Alignmotorn på alla cylindrar den 1 september.

Vem är då detta förtroendeingivande nyförvärv? Och varför börjar hon på Align? Med insikten att ”det vet hon nog bäst själv” kommer hennes summering här:

Jag är systemvetare i grunden och som värmlänning valde jag att studera på Universitetet i Karlstad. Efter examen bar det av till Stockholm där ett traineeprogram på Intentia väntade. Där spenderade jag 13 lärorika år i olika roller, med många stora företag, i kundnära roller i implementationsprojekt.

År 2011 fick jag sedan kontakt med Per Aronsson som då var regionchef på IFS i Stockholm. Han anställde mig som projektledare i sitt team. På IFS har jag sedan spenderat de sista 11 åren inom olika delar av verksamheten, varav de sista sju åren inom presale-organisationen. Där har jag haft roller med olika ansvar, senast som chef för en del av presale-teamet.

Min nyfikenhet kombinerat med det stora förtroende jag fått av mina företag och chefer har gett mig möjligheten att under alla år utveckla mig och min kompetens. Från trainee med tekniska uppdrag, via projektledarroller till att bli ansvarig för komplexa säljcase, sedermera som chef och därtill senior rådgivare. Jag är väldigt tacksam för detta.

Parallellt med arbete och karriär har jag alltid prioriterat min familj. Jag har idag två tonårsdöttrar och en hund som jag spenderar mycket tid tillsammans med, både hemma på Lidingö och på landet som självklart ligger i Värmland. Bägge våra hus har jag och min man varit med och ritat, designat och till stor del även byggt själva.

Ser fram emot att med Align fortsätta arbeta nära kunder och samarbetspartners i olika roller och sammanhang. Detta att jobba tätt ihop med kund, helst på kundens sida och där bidra till deras framgång över tid, lockar mig verkligen. Kombinationen av att få göra just det, och att såhär i bolagets uppstartsfas få vara med och finslipa och justera in den fina kultur som redan etablerats, känns väldigt stimulerande.”

Anna spenderade drygt tre år med Per som ledare på IFS när det begav sig. Vi får se om hon får ordning på honom denna gång när hon nu ger honom den mytomspunna andra chansen. Oavsett det är vi säkra på att Anna kommer att göra stordåd som senior rådgivare, och därtill bidra till en sund, varm och proffsig kultur på Align. Varmt välkommen till oss, Anna!

Idag är det Maria Brobäck vi hälsar välkommen! Hon presenterar sig själv i artikeln nedan. Hjärtligt välkommen Maria🧡

Nr 8 på Align i Sverige: Maria Brobäck

Jag har tagit en smått slingrande väg mot att slutligen jobba heltid med IFS affärssystem. Vägen startade som kemitekniker på ett pappersbruk. Det blev därefter en liten avstickare till HR med huvudfokus på kompetensutveckling, och sedan vidare in till underhållsområdet där jag på allvar stötte på IFS-applikationen. Under några år var jag chef för underhållsplanerare innan jag gick vidare till att jobba heltid med affärssystemet centralt på Holmen, det stora svenska skogsbolaget som under lång tid har använt IFS Applications.

För två och ett halvt år sedan tog jag steget att bli affärskonsult på Evry, som sedermera blev Tietoevry. Med min verksamhetserfarenhet som bas blev det självklart att jag inriktade mig på underhåll och HR, men jag jobbade även med dokumenthantering samt roller och behörigheter. Allt i både nyimplementation, uppgradering och daglig förvaltning. Som person är jag nyfiken och modig om jag får säga det själv, så jag tar gärna ut svängarna och testar nya områden. Att få stötta kunden i att utveckla sina processer och systemstöd är det allra roligaste med att vara konsult. Utmanande och spännande också att se olikheter, och likheter, mellan kunder såväl som branscher.

Fritiden tar hunden, en Husky, och det relativt nyinköpta gamla huset och dess trädgård hand om… Vi fixar och donar kontinuerligt både inne och ute. Skönt då att ha en Husky så att jag regelbundet måste bryta av renoveringen och bara ”vara” i skog och mark. Trädgårdsarbete är förresten ett stort intresse som jag haft så länge jag kan minnas. Det skulle jag vilja ägna ännu mer tid åt. I huset bor också sambo, en vuxen son och tre katter, samt äldste sonens lilla hund som visst verkar bli kvar hos oss.

Jag ser nu verkligen fram emot att jobba i det lilla bolaget där det är nära mellan behov och beslut, vilket även bidrar till att jag kan ägna tid åt det jag gillar mest: att göra det bästa för kunden.

Med detta tar vi alltså ännu en senior rådgivare, med diger erfarenhet som anställd på kundsidan, ombord på Align. Vi ser verkligen fram emot att ta del av Marias kunskap, glädje och nyfikenhet. Hennes första uppdrag är hon redan igång i. Som testledare. Spännande!

Hjärtligt välkommen Maria!

Nu är det dags att presentera vår första systemutvecklare på Align i Sverige, Damith Jinasena🧡🤩

Today, Align Consulting AB’s seventh employee Damith Jinasena, is finishing his fifth day as an “Aligner”.

I started my career as a developer at IFS in 2008 where I worked in IFS Scandinavia support and global support for 9 years. During that time I mostly worked with IFS framework, middleware server, mobile, and FSM solutions. In 2017 I left IFS and started doing more consulting centric work and helped with IFS implementations and upgrades, integrations, customizations, and configurations.

At work, I am eager to find smart and sustainable solutions for challenging problems. Curiosity and passion for IFS are probably my main drivers. Actually, I also try to help with IFS related problems during work and outside work as well trough IFS Community forum, were I have learned that I enjoy sharing my thoughts and knowledge through blogging.”

His colleagues loves working with him, since he is extremely collaborative, humble yet clear and precise. And of course, knowledgeable indeed.

Damith lives with his wife and two daughters in Linköping. He misses the great variety of excellent local curries from back home in Sri Lanka, as well as the fresh and ripe mangos. In his spare time Damith likes cycling in the countryside and spend time with kids and family. And, not surprisingly, he also likes to build DIY gadgets and Arduino and RaspberryPi are his kind of toys.

I look forward to taking the next step in my career here at Align, but mainly, to work with nice customers and great people. During my first week I have had the pleasure of meeting 14(!) of my new colleagues. Most of the eight Swedish people I knew from before, but the six Norwegian “mentors” I met were new to me. They all seemed fantastic. Since a couple of months I take Swedish lessons, now I figure Norwegian is next?

Welcome to Align, Damith!