Elvia och Align nyttjar möjligheterna i IFS Cloud

Elvia är Norges största nätbolag och ansvarar för att nästan två miljoner människor har el i sina uttag.

Align har sedan många år ett nära samarbete med Elvia, och i övergången till IFS Cloud har Align haft förmånen att hjälpa till genom förstudie till projekt och nu i den efterföljande förvaltningen av IFS Cloud. Align stöttar Elvia med helheten i allt från lösningsarkitekt, affärskonsulter, teknik samt utvecklare till build place hantering.

En god förvaltning av IFS Cloud kräver några viktiga principer;

  1. Alla aktörer i ekosystemet bör kunna bistå med CRIM (anpassningar och konfigurationer).
  2. Lösningen ska vara framtidssäker och ”evergreen”, vilket innebär att anpassningar bör ske utanför applikationens kärna för att underlätta uppdateringar och ändringar.
  3. Elvia ska kontinuerligt ligga i framkant av den tekniska utvecklingen och säkerställa ständiga förbättringar genom projekt, releaser och uppdateringar.

 

En av de viktigaste förändringarna med IFS Cloud är användningen av RestAPI:er som möjliggör förbättringar utanför själva källkoden. Enkelt uttryckt kan alla applikationer som stöder REST API nu enkelt kommunicera med IFS Cloud utan större anpassningar, t.ex. genom hjälp av standardiserade low code-lösningar.

En viktig aspekt av samarbetet är att Aligns lösningsarkitekt är en integrerad del av en större arkitektgrupp på Elvia. Med sin specialisering inom IFS Cloud, arkitektur och metodik har lösningsarkitekten spelat en central roll i att vägleda Elvia kring sina egna affärsbehov och hur dessa bäst kan lösas – antingen inom ramen för IFS, genom alternativa system eller i Elvias egenutvecklade lösningar.

I denna process har Aligns utvecklare också arbetat nära utvecklare från andra företag, både för att analysera möjligheter i IFS och för att utveckla optimala lösningar med hjälp av RestAPI:er. Detta samarbete har varit och kommer att vara avgörande för att utveckla och implementera innovativa lösningar utan större anpassningar och genom detta se till att IFS Cloud-lösningen förblir evergreen i form av regelbundna uppdateringar. Denna strategi är nyckeln till att maximera värdet av IFS och förbättra dess förmåga att möta framtida behov.

Vi på Align ser fram emot att uppnå nya strategiska samt taktiska mål tillsammans med Elvia.

Collaboration for success!

IFS Cloud innebär valfrihet, men också ett ökat ansvar för dig som kund. Du måste göra viktiga val när du hanterar din IFS-lösning, både på kort och lång sikt. I tidigare versioner av IFS kunde det vara svårt att få fler partners att samarbeta kring ens IFS-lösning, särskilt när det gäller anpassningar av applikationen. IFS Cloud ger dig som kund möjlighet att sitta i förarsätet och bjuda in fler att arbeta tillsammans, sida vid sida. I IFS Cloud äger du som kund lösningen samt dess anpassningar.

Hur navigera rätt?

Vilken väg just du som kund bör gå beror på flera saker: egen kompetens, strategi, verksamhetens behov, förändringstakt m.m. En viktig fråga blir vad ska vi göra själva och vad vill vi lämna till andra? Vill du själv kunna styra och ha kontroll, med en hög grad av engagemang av dina egna resurser, eller vill du överlåta ”så mycket som möjligt” till en eller flera partners? Svaren på dessa frågor kommer att avgöra vilken samarbetsmodell som väljs, både för projekt och förvaltning. Om du vill kunna förvalta lösning själv är det viktigt att bygga kompetens, och ta ansvar, redan i projektet.

IFS Cloud har en ny arkitektur. Med denna kommer en ny viktigt fråga, där lösning kommer att hanteras i ”Build Place” och användas i ”Use Place”. Vad ska placeras, var och hur säkerställs kvaliteten på helheten? Och hur hanterar man uppdateringar till nya versioner på ett effektivt sätt?

En eller flera partners? Vilken är rätt modell för dig?

  • Att ha en leverantör med monopol är bra, förutsatt att leverantören är vass på allt du behöver och dessutom ger dig sitt fulla fokus
  • Att ha flera leverantörer kan vara mer krävande men ökar flexibilitet samt tillgången till stöd

 

Varför är samarbete med flera viktigt?

Align har goda erfarenheter av att sätta upp ramar och spelregler och därmed lägga grunden för lyckade projekt och framgångsrik förvaltning, där flera partners samverkar.

Detta blir extra viktigt i en så kallad ”evergreen” strategi, vilken möjliggör snabba och enkla uppdateringar till nya versioner.

Vilken typ av samarbetsmodell ska du välja? Det finns inget rätt svar, inget svar som är rätt eller fel. Du behöver finna den väg som passar dig och ditt företag bäst. Det viktigaste är att göra en bedömning och göra ett medvetet val.

Align har lång erfarenhet av att hjälpa kunder att definiera spelregler och ramverk för projekt och förvaltning där flera parter arbetar tillsammans. Vi ser att allt fler kunder upplever ett ökat värde genom samarbete med andra. Det får även flera att vara på tå.

Lycka till!

Samarbeten kring IFS affärssystem

IFS Cloud är affärssystemsleverantören IFS namn på sina senaste versioner av sin programvara. Genom sin moderna och öppna arkitektur har IFS sinnrikt givit sina kunder ännu större möjligheter att faktiskt använda så många olika samarbetspartners man så önskar.

Det där kan såklart låta bättre än det är. Är det alltid en fördel med många samarbeten för en kund? Absolut inte, inte för alla. Att ha en och samma partner till “allt” inom ERP, ja kanske inom hela IT-området, kan absolut ge fördelar. Har du en riktigt bra motpart får du snabb och kostnadseffektiv support och proaktiv vidareutveckling av någon som verkligen kan din verksamhet. Du får högsta prioritet. Väntetiderna blir korta.

Vi tror dock att det är många som tyvärr inte riktigt upplever att det vi just beskrev stämmer med verkligheten. Är du en kund som ser förbättringspotential inom något område tror vi det är relevant och klokt att söka olika samarbeten. Då väljer du, för att måla exempel i IFS-världen, kanske ett bolag som din IFS-licenspartner, ett annat som din förvaltningspartner, ett tredje som stöttar dig i din mottagarorganisation och ett fjärde som din integrationspartner. Dessutom kontaktar du kanske något enskilt orakel du hört talas om som expert på just området du har utmaningar inom. Osv. Du kan givetvis göra fler, och helt andra, val än så.

Men, blir det inte knepigt med ansvarsfördelningen då? Det blir det absolut. Om du inte beskriver vem som ansvarar för vad. Det gör du exempelvis med stöd av enkla s.k. ansvarsmatriser, där vi själva förordar varianten som kallas RACI. Gör du detta med de involverade parterna ökar sannolikheten för framgång avsevärt. Att på så sätt använda de individer och företagskulturer du gillar, som passar din stil, dina värderingar och dina verksamhetsbehov, är mer möjligt än någonsin med IFS nya arkitektur. Ta chansen att testa. Börja i liten skala. Det är kul och givande med samarbeten!

Not: Detta med samarbeten filosoferade vi och vår kund Profoto mer kring på IFS skandinaviska användarförenings träff i Solna den 22 november samt det virtuella mötet den 8 februari. Missade du det?

Vill du veta mera? Vi berättar gärna!

Welcome Methshika!

Early September, we at Align had the great pleasure of welcoming yet a new great and talented person to our team. This time, a senior developer with vast and indeed relevant experience. Methshika Abeysinghe. Please read his engaging introduction of himself below:

Hello, my good name is Methshika, and unsurprisingly, a lover of the game of Cricket from the tropical island of Sri Lanka.
It is quite natural for me to peek into cricinfo.com when Sri Lanka is playing a game and I’m not in front of the TV!
I would always enjoy being with my family, especially with my two little sons, and of course, enjoying far too long family trips to explore things, and
I would always love to visit closeby nice beach where I’m living whenever there is time to escape from the busy life.

Starting from IFS R&D and for many years

I started my career at IFS R&D center in Colombo in 2011, as a fresh graduate from the University of Colombo after I got inspired by what IFS is doing while being an intern during my time as an undergraduate. Since then I have been working on shaping up the IFS Supply Chain core product and offerings as well as supporting the customers, throughout many years while taking part in many core releases of IFS Applications.

Working closer to IFS customer

In early 2020, I had the opportunity to work exclusively for one of Swedish largest electronics retailers called NetOnNet.
It was a great opportunity to be part of their in-house ERP team while directly involved with their business and adding value through the ERP by gaining more hands-on in how the IFS Application is adopted in real day-to-day extensive business. Then I had the chance to explore the IFS Cloud when IFS was having its greatest application landscape transition while working with IFS partners and got the opportunity to work with some IFS Cloud transition of some customers by working closely with the IFS consulting team collaboratively as well.

Become an Aligner and moving to the land of vikings!

I got to know about Align while working collaboratively with the Align colleagues. I was inspired by what they do by experience and then I got this opportunity to become a part of their wonderful customer-centric and people-oriented culture. This comes with the big move into the land of Sweden with my family which would be a nice and exciting experience to embrace a new culture, language and weather.

Having said that, looking forward to this new challenge to create value for global customers while embracing a super-loving working culture!

A warm welcome to us, Methshika!

Christmas get together

🎄 Embracing the warmth of the holiday season at Align! 🌟 It has become a cherished tradition to gather for a festive Christmas dinner at the enchanting Villa Firdhem, just outside Norrköping. 🏰✨

These moments of togetherness are truly special, creating memories. Grateful for the Align team and the joy we share during this magical time. 🧡

#AlignConsulting #AlignTraditions #ChristmasDinnerCelebration

Rapport från gårdagens evenemang med IFS Användarförening: Fart och fläkt med Profoto i spetsen!

Stort tack till Magnus och Anders med flera för ett fint arrangemang, till vår kund Daniella från Profoto för strålande dragning och till alla kunder och medspelare på IFS-marknaden för goda dialoger under hela evenemanget. Ett extra stort tack till hela gänget på vår på pricken två timmar långa stund tillsammans för att ni var så engagerade och modiga – även under dansen/flygturen🧡

Igår hade IFS skandinaviska användarförening under ledning av Magnus Ingemars för en heldag samlat ett stort och förväntansfullt gäng med IFS-användare i Tietoevrys nya fina lokaler i Solna. Vi på Align hade förmånen att tillsammans med vår kund Daniella Stolpe från Profoto få köra en föreläsning på temat ”Customer Success through Collaboration”. Daniella skapade ett härligt intresse när hon beskrev hur Profoto tänker och agerar. Rummets 19 deltagare blev mer och mer varma i kläderna, ställde fler och fler frågor, började reflektera, och till sist och som bilden visar valde samtliga att pröva vingarna helt enkelt😊

Våra fantastiska kvinnliga medarbetare

DigitALL: Innovation and technology for gender equality

Att inkludera kvinnor i teknologisk utveckling resulterar i mer kreativa lösningar och ökar sannolikheten för innovation och produkter/tjänster som passar flera.

Vi är stolta över att 40% av oss aligners är kvinnor. Ingen står i skuggan på Align, men i dag skiner det extra om våra fantastiska kvinnliga medarbetare 🧡

Välkommen Martin Lindstrand!

Den 9 januari 2023, en vecka efter Align Consulting ABs ettårsdag, har förtjänat sin plats som ett av våra ”stora” datum. Då klev nämligen två rutinerade herrar ombord. Först ut att bli introducerad är idag ingen mindre än Martin Lindstrand! Här kommer hans livs historia, eller åtminstone delar av den.

Martin inleder:

”Ända sedan tidig bronsålder har jag jobbat på IFS. Det har färgat mitt liv tämligen lila (IFS färg, för den som undrar). Nu känns det väldigt rätt och spännande att gå över till Aligns kulör: orange”.

Arbetsliv och karriär till trots måste det ändå bli andra färger som inleder introduktionen av Martin. Grönt och vitt. Hammarby IF – Bajen – är Martins stora passion i livet. Sannolikt strax efter familjen, men ändå. Bajen är en bred förening med många idrotter på agendan, men för Martin är fotbollen nummer ett.

Den som inte är idrottsintresserad blir månne oroad och vill hoppa över hela detta stycke, men nej, läs vidare! Martins energi och engagemang får nämligen vem som helst intresserad. Månne blir han ibland för uppvarvad, refererar till en fast situation från SM-guldåret 2001, men hans konstart är att nyttja det nämnda engagemanget till sin fördel. Inte bara på fotbollsläktaren, utan även i arbetslivet.

Hans driv och vilja, hans energi, är vad som kan sägas vara hans superkraft. Utöver det är han såväl bred som djup. Han kan exempelvis ”allt” inom CRM, och hur migrera data. Han kan övergripande designa en applikationslösning, oavsett .Net eller Cloud. Nästa stund kan han dryfta detaljer i ett knepigt Service Management-flöde, för att sedan sätta en tidplan ihop med projektkollegor hos kund. Han brinner för struktur och dokumentation, samtidigt med snabba puckar.

Under IFS-åren, som faktiskt inleddes februari 1996 och inte under varken brons- eller järnålder men närapå, har han jobbat med otaliga kunder och branscher, både lokalt och internationellt. Alltifrån stora bjässar med rigorösa krav på processer och tydlighet, till mindre företag med förväntan på omedelbara svar och agila leveranser. Alla minns de Martin, för hans kunskap och engagemang, men också för hans tydlighet. Martin gör allt för att leverera på eller över kundens förväntan, och kan i detta bli en tuff kravställare. Dock en sådan med stort hjärta, och med en stor portion humor.

Martin bor på Söder i Stockholm tillsammans med fru, son och hund. Därtill har familjen två nu utflugna döttrar. Utöver nämnd familj, inklusive Bajen, är det fotboll och idrott i stort som är Martins huvudintressen. Kaffe och fint vin från Barolo kvalar också in högt på listan.

Vi avslutar med att få höra Martins egna ord om varför det blev Align:

”För att dricka gott nebbiolovin med själsfränder och snacka Kennedys friparkar. Nej skämt åsido, Align arbetar med och för kunden med en styrmodell där kundens intressen alltid sätts i främsta ledet. En modell eller konceptuell plattform som jag själv kan påverka inspererar utifrån många års kunderfarenhet där jag sett stora förbättringsmöjligheter. Det och korta beslutsvägar är och kommer att göra skillnad i mitt nya arbetsliv; att sedan mindre enheter arbetar mer effektivt är sedan gammalt. Sist men inte minst är denna text de facto inte skriven av en chatbot eller…..”

Med detta hälsar vi Martin hjärtligt välkommen till oss! 🧡

Profoto + Align = Sant

Strax före årsskiftet hade vi på Align i Sverige glädjen och äran att få skriva ett ramavtal med Profoto AB, ett bolag som är världsledande inom ljussättningsprodukter för professionella fotografer.

Profoto har nått sin starka marknadsposition genom en medvetenhet och innovationskraft kring hur man skapar bättre bilder genom ljus. Slutanvändarna är professionella fotografer och kommersiella kunder, bland annat stora konsumentinriktade varumärken och e-handelsföretag.

Kundens Chief Data Officer Daniella Stolpe säger:

”Vi är helt enkelt stolta över vår innovativa produktutveckling som drivs av vår övertygelse att man skapar fantastiska bilder genom om att bemästra, och forma, ljuset”.

Daniella är dessutom ansvarig för Profotos affärssystemslösning, med centrum i IFS Applications, och fortsätter:

Vi ser behovet av en kompetent partner för vår ERP-resa; en partner som kan stötta oss oberoende och lokalt. Via rekommendation dök då nybildade Align Consulting AB upp på vår radar. Från första förutsättningslösa dialogen fram till dags dato har vi stött på enkla, prestigelösa människor. Jag får uppfattningen att de genuint vill att vi ska lyckas! De gör oss trygga, och stöttar där vi har kunskaps- eller resursmässiga luckor. Samtidigt lockades jag omedelbart av att Align har ett annat budskap än sina branschkollegor”.

Align Consulting ABs VD, Per Aronsson, understryker:

Vårt sikte är inställt på en lång och givande relation där vi stöttar Profoto, på deras sida, i och runt affärssystemslösningen. Som vi hela tiden säger till kunder och alla skickliga medspelare på marknaden: Vi samarbetar gärna med alla. I detta fall känns det därför extra spännande att kunden har valt att kontraktera srilankesiska Enterprise Analytics som sin officiella IFS-partner, vilka vi verkligen ser fram emot att lära känna”.

Daniella fortsätter:

”Som ett första gemensamt projekt integrerar vi ett nytt europeiskt dotterbolag in i vår nuvarande IFS-lösning. Därefter är tanken att vi går emot en ny global uppsättning i IFS Cloud. Komplext. Intensivt. Men också kul! Det är skönt att ha erfarna bollplank att språka med runt våra planer och utmaningar”.

Den positiva inledningen är givetvis viktig likväl som härlig, men, den stora arbetsinsatsen ligger fortsatt framför parterna. Vilket Per konkluderar:

”Det är lätt för oss att säga att vi siktar på ett långsiktigt samarbete, och såklart fantastiskt att höra att Daniella & Co är nöjda hittills. Det återstår dock att leverera mervärde på riktigt, på kort och lång sikt. Vi kommer göra vårt yttersta för att Profoto ska vara nöjda inte bara strax efter projektstart, utan även långt efter målgång”.

På bilden poserar, eller borde vi kanske skrivit påserar😊, Daniella ihop med Aligns Anna Starkman och Martin Lindstrand. De verkar trivas tillsammans!

Ovanligt härligt att vara tillbaka på jobbet. 🧡🧡🧡

Efter en fantastisk sommar är nu alla vi på Align i Sverige igång för fullt.

Vilken känsla det är att komma tillbaka till ”sitt” jobb. Jag har genom åren haft ynnesten att ha roliga jobb, ledare med tillit, stimulerande kunder och fantastiska kollegor. På så sätt har jag undvikit det mesta av den eventuella ”gå-tillbaka-till-jobbet-ångesten”. Men som sagt, att vända åter från sommar och ledighet för att tillsammans med medarbetarna HELT själv sätta agendan; att förbättra, förfina, förstärka den egna och inte minst kundernas verksamhet, är att ta det en nivå till. Vi jobbar med det som ger värde. Inget annat. På riktigt.

Sedan återkomsten har vi hunnit med strategisittningar där vi tänkt spännande tankar om framtiden. Själva och ihop med potentiella samarbetspartners. Men inte minst har vi kittlande dialoger med nya, gamla och framtida(?!) kunder. Och potentiella medarbetare. Samt, icke att förglömma, med varandra😊

På temat kund skrev vi i förra veckan ett avtal kring att bidra i en leverans hos en för oss helt ny motpart, och veckan dessförinnan gjorde vi vår riktiga entré hos en annan. Den dagens utbildningsinsats, tack Weronica Kilander, slutade med att kunden sa ungefär såhär: ”Det här var den bästa arbetsdagen under det senaste året”. Nästa steg där blir en större workshop i slutet av månaden. Härligt att få hjälpa kunder!

På temat kollega kom idag de två senaste i raden av medarbetare, och därmed delägare, in till oss på Align: Anna och Maria. Vi har redan presenterat dem, de har dessutom redan tjuvstartat hos två kunder, men som sagt, idag är det första riktiga dagen på nya jobbet! Välkomna! Om någon undrar är svaret ”ja”: På bilden har jag tvingat dem att se riktigt glada ut😊

Ser fram emot resten av Align-året med spänning och tillförsikt!

Är du intresserad av Align, som potentiell kund eller dito kollega? Bara hör av dig till mig, Per Aronsson, eller Fredrik Aldén.

Följ oss gärna här på Linkedin, samt ta del av vår hemsida för mer information!