Förändringsledare

Align har förändringsledare som ser till att förändringarna förankras i organisationen och att lösningen implementeras.

Många ERP-projekt misslyckas eftersom man inte har tagit itu med de organisatoriska faktorerna tillräckligt bra, man har haft för mycket fokus på endast den tekniska IT-implementeringen. I ERP-projekt är en stor del av de önskade vinsterna vanligtvis beroende av att anställda måste göra något nytt eller annorlunda. Nya IT-lösningar hjälper inte om de inte distribueras. Ändringshantering handlar om att förbereda organisationen för förändring. Nyckeln till framgång är att arbeta systematiskt med förändringshantering från projektets början, med stöd av metodik och verktyg. Chefer måste vara engagerade för att vara positiva till förändringen och stödja sina anställda. Användare måste vara med och utforma lösningen för att skapa positivt engagemang och bygga expertis på lösningen. Align har certifierade förändringshanterare som använder Proscis ramverk för ändringshantering för att stödja dig i dina projekt.