Hur är det egentligen att vara Aligner?

Hur är det egentligen att vara Aligner?

En Aligner är helt enkelt vår beskrivning av en viss sorts individ. En omtänksam och tillitsfull människa. Som är nyfiken, och har nära till skratt. Vi är enkla individer som vill kunden och varandra väl. Personer med gedigen kunskap och erfarenhet inom affärssystem, företrädesvis runt IFS (Cloud och Applications). Kort beskrivet: Ödmjuka individer i världsklass.

Hos oss på Align är de anställda delägare i bolaget. Alla är med på att fatta viktiga beslut – både avseende strategiska vägval och kring enskilda kunduppdrag. Som företag strävar vi emot att vara ledande inom såväl verksamhet som teknik, varför kontinuerlig utveckling av individen prioriteras högt.

Align Consulting är en konsultverksamhet som erbjuder funktionella, tekniska och ledarskapsrelaterade tjänster runt implementation och förbättring av kundernas IFS-miljöer. Vi är kundens partner och i den rollen är vi kompromisslösa med våra kunders bästa. Vår kultur ät tillitsbaserad, där de anställda är självständiga lagspelare som hjälper varandra närhelst det behövs. Alignkulturen är vår identitet, en slags osynlig kraft som binder oss samman. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och allt vi kommunicerar, internt och externt.

 

”På Align kan jag jobba lösningsorienterat med likasinnade kollegor”

Kristina Nerg

 

Att vara en del av laget på Align innebär per definition att du omges av kollegor som stöttar varandra. Trots att du ofta jobbar självständigt är du en del av en stark gemenskap där var och en önskar det bästa för varandra, att alla skall lyckas med det de gör. Du känner hela tiden att du har trygga människor bredvid dig, som stöttar dig i vått och torrt.

 

”Öppenheten, både professionellt och privat, är styrkan i vår företagskultur”

Teresia Andersson

 

Det magiska ordet tillit är styrande hos oss. Mellan oss kollegor, och i vår relation med kund. Vi vet att tillit skapar motivation och rum för innovation. Den skapar också trygghet och en positiv organisationskultur. Därigenom bidrar den faktiskt också till goda resultat. Tillit genereras genom fokus på relationer och genom att visa respekt. Vi är öppna, transparenta och delar gärna med oss av vår kompetens. Resten, inte minst det finansiella resultatet, är “bara” en konsekvens av detta…

”Alla på Align tar ett ansvar för att man trivs och vi stöttar varandra”

Maria Brobäck

Vi investerar i att lära känna varandra väl, att bli bekanta på riktigt. Det gör vi inte minst genom årliga överraskningsresor – ett norskt fenomen som kallas ”blåturer”, där vi alla på Align deltar och ser som årets höjdpunkt. I vår svenska verksamhet är vi utspridda på flera platser, varför vi vid fem ytterligare tillfällen varje år har fysiska träffar. Utöver det säkrar vi gemenskap genom veckovisa «Sverigemöten» och dito frivilliga ”Sverigefika”. I Norge är gänget mer samlat runt Oslo, och optimerar därför lagsammanhållningen baserat på sina förutsättningar. Detta i sig är ett av bevisen på att vi är ett Align, men, där olika Aligndialekter skiljer våra två länder åt. Det är, enligt oss, en nyckel till framgång.

Vid nyanställningar utnämns alltid en s.k. Buddy. Detta är ett led i att säkra att våra nya medarbetare känner sig välkomna och väl omhändertagna, både socialt och kunskapsmässigt. I ett Buddy-uppdrag ligger att säkra aktiviteter ur båda perspektiven.

”Som jag alltid har sagt: Att ha kul på jobbet, med kund och kollega, kan inte ha dålig inverkan på resultaten. Tvärtom!”

Per Aronsson

Med en platt organisationsstruktur involveras alla anställda (som dessutom alla är andelsägare) i beslutsfattandet. Både avseende att forma egna uppdrag, och i strategiska inriktningsbeslut för bolaget.  Det råder öppenhet runt beslut och dess underlag så att alla kontinuerligt vet bakgrunden till vägvalen bolaget gör.

 

”På Align blir jag en bättre version av mig själv varje dag”

Damith Jinasena

 

Kompetensdelning är något som finns i vår ryggrad; en viktig del av att vara en lagspelare på Align. Praktiskt sker det på olika sätt, exempelvis via stöd och råd i ett kunduppdrag eller genom interna erfarenhetsutbyten samt kunskapsdelningssessioner. Har någon utmaningar blir det i princip ”alle man till pumparna” – vi har alla en gemensam önskan att lyckas med våra uppgifter.

Hos oss uppmanas det till egenutveckling. Därtill prioriteras det, och inte minst viktigt, ges beröm på. Oaktat om du önskar vidareutveckla dig inom ditt befintliga expertområde eller söka nya utmaningar tas det emot med öppna armar och värdesätts högt. Detta driver oss framåt, både vad gäller verksamhetskunnande och teknologisk dito.

Summan av kardemumman är att vi är ett bolag som agerar som ett slags stor familj, med en, tycker vi, extremt stark lagkänsla. Våra hjärtan bankar hårt för varandra, för det vi gör, och för våra kära kunder.

”På Align har vi ett stort hjärta och omtanke om varandra”

Trygve Lyssand

Vill du bli en av oss?