Projektledning

Vi hanterar små och stora projekt för dig som kund eller som ansvarig för våra egna projektleveranser.

Våra projektledare har lång ERP-projekterfarenhet och kan vara kundens projektledare eller leda ett projektteam från Align.

Vår projektledning bygger på vår erfarenhet tillsammans med element från välrenommerade ramverk som PRINCE2® och PRINCE2® Agile som är anpassade till kundernas behov.

Våra projektledare bryr sig om människorna i projektet och arbetar systematiskt med att motivera och bygga team i linje med våra värderingar.

Align har erfarenhet av förstudiehantering, implementering och uppgraderingsprojekt.

Projektledare för kund

Vi leder projektgruppen, planerar och följer upp utvecklingen, bidrar till god bolagsstyrning och tillvaratar kundens intressen gentemot externa leverantörer

Projektstöd och råd till kundens projektledare

Vi kan stödja kundens projektledare med metodik och rådgivning i alla projektfaser