Elvia och Align nyttjar möjligheterna i IFS Cloud


Elvia är Norges största nätbolag och ansvarar för att nästan två miljoner människor har el i sina uttag.

Align har sedan många år ett nära samarbete med Elvia, och i övergången till IFS Cloud har Align haft förmånen att hjälpa till genom förstudie till projekt och nu i den efterföljande förvaltningen av IFS Cloud. Align stöttar Elvia med helheten i allt från lösningsarkitekt, affärskonsulter, teknik samt utvecklare till build place hantering.

En god förvaltning av IFS Cloud kräver några viktiga principer;

  1. Alla aktörer i ekosystemet bör kunna bistå med CRIM (anpassningar och konfigurationer).
  2. Lösningen ska vara framtidssäker och ”evergreen”, vilket innebär att anpassningar bör ske utanför applikationens kärna för att underlätta uppdateringar och ändringar.
  3. Elvia ska kontinuerligt ligga i framkant av den tekniska utvecklingen och säkerställa ständiga förbättringar genom projekt, releaser och uppdateringar.

 

En av de viktigaste förändringarna med IFS Cloud är användningen av RestAPI:er som möjliggör förbättringar utanför själva källkoden. Enkelt uttryckt kan alla applikationer som stöder REST API nu enkelt kommunicera med IFS Cloud utan större anpassningar, t.ex. genom hjälp av standardiserade low code-lösningar.

En viktig aspekt av samarbetet är att Aligns lösningsarkitekt är en integrerad del av en större arkitektgrupp på Elvia. Med sin specialisering inom IFS Cloud, arkitektur och metodik har lösningsarkitekten spelat en central roll i att vägleda Elvia kring sina egna affärsbehov och hur dessa bäst kan lösas – antingen inom ramen för IFS, genom alternativa system eller i Elvias egenutvecklade lösningar.

I denna process har Aligns utvecklare också arbetat nära utvecklare från andra företag, både för att analysera möjligheter i IFS och för att utveckla optimala lösningar med hjälp av RestAPI:er. Detta samarbete har varit och kommer att vara avgörande för att utveckla och implementera innovativa lösningar utan större anpassningar och genom detta se till att IFS Cloud-lösningen förblir evergreen i form av regelbundna uppdateringar. Denna strategi är nyckeln till att maximera värdet av IFS och förbättra dess förmåga att möta framtida behov.

Vi på Align ser fram emot att uppnå nya strategiska samt taktiska mål tillsammans med Elvia.