Sommarhälsning från Align

Hej alla kunder, samarbetspartners, vänner och kollegor

Vi vill bara ödmjukt passa på att tacka för ett fint, lyckat och lärorikt första halvår, där vi fått förtroendet att bidra i både stort och smått.

Att själva, men oftast i armkrok med andra, förbättra något viktigt ute hos våra kära kunder är en ynnest att få medverka till. Under de gångna månaderna har vi bl.a.

  • drivit och deltagit i projekt som framgångsrikt gått i drift
  • blivit än mer erfarna på IFS Cloud
  • börjat jobba kontra ytterligare kunder
  • skrivit samarbetsavtal med 2c8 (visualisering av processer)
  • fått med oss nya medarbetare

 

Tillsammans med samarbetspartners och inte minst våra norska vänner är vi nu ca 40 stycken erfarna konsulter! Det känns således som att hösten kan bli såväl kul som spännande!

Hade livet varit fullkomligt molnfritt hade vi dessutom fått stopp på världens krig och elände, men, tyvärr är det inte fallet. Vi försöker ändå att bidra i det lilla, att dra vårt strå till stacken.

Nu ser vi fram emot en semesterperiod med fokus på annat. En god bok, lata dagar på stranden, eller för några sannolikt storslagna äventyr att berätta om när vi ses igen efter sommaren.

Tack igen för ett fint första halvår tillsammans! Vi önskar dig en fantastisk sommar, såsom just Du vill ha den!

Hälsar gänget på Align

Best Practices for Managing Release Updates in IFS Cloud

Applying Release Updates robustly and securely involves a structured approach to ensure minimal disruption and maximum benefit. Here are some best practices and tips* for managing release updates in IFS Cloud:

* Note that some of the links provided below require you, the reader, being logged in as a registered user

1. Preparation and Planning

Assess the Update: Understand the contents of the release. Review release notes, documentation, and change logs to identify new features, bug fixes, and potential impacts.

IFS Product Release Notes (IFS Community)

IFS Cloud Service Update Fixes and Release Approvals (IFS Community)

Compatibility Check: Ensure the new release is compatible with your current environment, including hardware, operating system, and other software.

Backup: Perform comprehensive backups of all systems and data that will be affected by the update. This includes full system backups and backups of the IFS data and configurations.

 

2. Testing

Test Environment: Set up a test environment that mirrors your production environment as closely as possible.

How to request an automated clone of the IFS Cloud app hosted on IFS Cloud service (non-production) (Customer Support Portal)

IFS Cloud Environmental Cloning Service (Customer Support Portal)

Pilot Testing: Deploy the update in the test environment first. This helps identify any issues that may arise during the update process.

User Acceptance Testing (UAT): Involve end-users in testing to ensure that the update meets their needs and doesn’t disrupt workflows.

 

3. Communication

Stakeholder Communication: Inform all stakeholders, including users and IT staff, about the planned update, its benefits, potential downtime, and any expected changes in functionality.

Scheduled Downtime: Plan the update during a maintenance window to minimize disruption. Communicate this schedule well in advance.

 

4. Implementation

Follow Vendor Instructions: Adhere strictly to the vendor’s instructions for applying the update. This includes following step-by-step guides and using any provided tools.

Incremental Updates: If applicable, apply updates incrementally rather than jumping multiple versions simultaneously. This can help isolate issues more effectively.

Release Update (Technical Documentation)

Service Update (Technical Documentation)

 

5. Monitoring and Validation

Monitor Systems: After applying the update, closely monitor the systems for unusual behavior or performance issues.

Validate Functionality: Ensure that all critical functionalities are working as expected. This includes running key processes and checking data integrity.

 

6. Post-Update Review

Document the Process: Record the update process, any issues encountered, and how they were resolved. This documentation will be valuable for future updates.

Feedback Loop: Gather feedback from users and IT staff to identify any problems that were not immediately apparent and to improve future update processes.

 

7. Risk Management

Rollback Plan: Have a rollback plan in place in case the update causes significant issues. This should include steps for restoring from backups and returning to the previous state.

Risk Assessment: Continuously assess the risks associated with the update and have mitigation strategies ready.

 

8. Continuous Improvement

Review and Improve: After the update, conduct a review meeting to discuss what went well and what could be improved. Update your procedures accordingly.

Stay Informed: Keep abreast of new releases, patches, and best practices from the vendor and the wider user community.

 

By following these best practices, you can ensure that IFS release updates are applied smoothly, minimizing downtime and ensuring that your systems remain secure and efficient.

 

Ready to Learn More?

Book a meeting with us today to delve deeper into these best practices and tailor them to your specific needs. Our team is here to provide insights, answer your questions, and help you implement these strategies effectively.

We look forward to helping you achieve seamless and secure IFS release updates.

Align erbjuder processmodellering i 2c8

Align Consulting AB och 2c8 inleder samarbete!

Sträcker sig era affärsprocesser utanför IFS? Har ni justerat användningen av systemet efter er initiala kartläggning? Nyanställer ni?

Genom åren har vi frekvent stött på dessa dokumentationsbehov; att visuellt kunna beskriva något för att skapa tydlighet. Av den anledningen är vi väldigt glada att kunna berätta följande:

Vi har ingått ett partnerskap med 2c8 för att i verktyget 2c8 Apps kunna hjälpa er, våra kära kunder, i just detta arbete!

Oavsett om ditt behov är litet, kanske vill du kartlägga en delprocess inför ett viktigt förändringsbeslut, eller stort, du behöver dokumentera hela företagets flöden från ax till limpa, kan vi bistå. Men som vanligt är det du och ditt behov som styr: Vi dokumenterar inget i 2c8 Apps om inte du som kund ser värdet.

Vilka är fördelarna med 2c8?

Vi upplever att 2c8 är snyggt, modernt och lättarbetat, men inte minst är det smidigt för IFS-kunder eftersom grunden till dokumentationen redan är satt i just 2c8. Dvs, du som kund har redan sett det live, och startsträckan när du vill förädla, vidareutveckla och inte minst sprida informationen blir kortast möjligt. Men återigen, vi tvingar dig vare sig att modellera, eller modellera i ett specifikt verktyg – vår erfarenhet säger dock att det kan vara klokt.

Direkt efter sommaren är vi redo att börja rita!

 

Om 2c8:

2c8 äger och utvecklar programvaran 2c8 Apps – ett kraftfullt modelleringsverktyg för att kartlägga verksamheter och dess processer.

Om Align:

Align Consulting är ett oberoende konsultbolag med expertkompetens inom IFS där vi hjälper våra kunder att maximera nyttan med sin IFS-lösning. Align är kundens partner, och samarbetar i den rollen ofta, gärna och tätt med kundens andra nyckelspelare.

 

För mer info: Kontakta Aligns affärsansvarige Fredrik Aldén; fredrik@alignconsulting.se, eller VD Per Aronsson, per@alignconsulting.se.

Collaboration for success!

IFS Cloud innebär valfrihet, men också ett ökat ansvar för dig som kund. Du måste göra viktiga val när du hanterar din IFS-lösning, både på kort och lång sikt. I tidigare versioner av IFS kunde det vara svårt att få fler partners att samarbeta kring ens IFS-lösning, särskilt när det gäller anpassningar av applikationen. IFS Cloud ger dig som kund möjlighet att sitta i förarsätet och bjuda in fler att arbeta tillsammans, sida vid sida. I IFS Cloud äger du som kund lösningen samt dess anpassningar.

Hur navigera rätt?

Vilken väg just du som kund bör gå beror på flera saker: egen kompetens, strategi, verksamhetens behov, förändringstakt m.m. En viktig fråga blir vad ska vi göra själva och vad vill vi lämna till andra? Vill du själv kunna styra och ha kontroll, med en hög grad av engagemang av dina egna resurser, eller vill du överlåta ”så mycket som möjligt” till en eller flera partners? Svaren på dessa frågor kommer att avgöra vilken samarbetsmodell som väljs, både för projekt och förvaltning. Om du vill kunna förvalta lösning själv är det viktigt att bygga kompetens, och ta ansvar, redan i projektet.

IFS Cloud har en ny arkitektur. Med denna kommer en ny viktigt fråga, där lösning kommer att hanteras i ”Build Place” och användas i ”Use Place”. Vad ska placeras, var och hur säkerställs kvaliteten på helheten? Och hur hanterar man uppdateringar till nya versioner på ett effektivt sätt?

En eller flera partners? Vilken är rätt modell för dig?

  • Att ha en leverantör med monopol är bra, förutsatt att leverantören är vass på allt du behöver och dessutom ger dig sitt fulla fokus
  • Att ha flera leverantörer kan vara mer krävande men ökar flexibilitet samt tillgången till stöd

 

Varför är samarbete med flera viktigt?

Align har goda erfarenheter av att sätta upp ramar och spelregler och därmed lägga grunden för lyckade projekt och framgångsrik förvaltning, där flera partners samverkar.

Detta blir extra viktigt i en så kallad ”evergreen” strategi, vilken möjliggör snabba och enkla uppdateringar till nya versioner.

Vilken typ av samarbetsmodell ska du välja? Det finns inget rätt svar, inget svar som är rätt eller fel. Du behöver finna den väg som passar dig och ditt företag bäst. Det viktigaste är att göra en bedömning och göra ett medvetet val.

Align har lång erfarenhet av att hjälpa kunder att definiera spelregler och ramverk för projekt och förvaltning där flera parter arbetar tillsammans. Vi ser att allt fler kunder upplever ett ökat värde genom samarbete med andra. Det får även flera att vara på tå.

Lycka till!

Samarbeten kring IFS affärssystem

IFS Cloud är affärssystemsleverantören IFS namn på sina senaste versioner av sin programvara. Genom sin moderna och öppna arkitektur har IFS sinnrikt givit sina kunder ännu större möjligheter att faktiskt använda så många olika samarbetspartners man så önskar.

Det där kan såklart låta bättre än det är. Är det alltid en fördel med många samarbeten för en kund? Absolut inte, inte för alla. Att ha en och samma partner till “allt” inom ERP, ja kanske inom hela IT-området, kan absolut ge fördelar. Har du en riktigt bra motpart får du snabb och kostnadseffektiv support och proaktiv vidareutveckling av någon som verkligen kan din verksamhet. Du får högsta prioritet. Väntetiderna blir korta.

Vi tror dock att det är många som tyvärr inte riktigt upplever att det vi just beskrev stämmer med verkligheten. Är du en kund som ser förbättringspotential inom något område tror vi det är relevant och klokt att söka olika samarbeten. Då väljer du, för att måla exempel i IFS-världen, kanske ett bolag som din IFS-licenspartner, ett annat som din förvaltningspartner, ett tredje som stöttar dig i din mottagarorganisation och ett fjärde som din integrationspartner. Dessutom kontaktar du kanske något enskilt orakel du hört talas om som expert på just området du har utmaningar inom. Osv. Du kan givetvis göra fler, och helt andra, val än så.

Men, blir det inte knepigt med ansvarsfördelningen då? Det blir det absolut. Om du inte beskriver vem som ansvarar för vad. Det gör du exempelvis med stöd av enkla s.k. ansvarsmatriser, där vi själva förordar varianten som kallas RACI. Gör du detta med de involverade parterna ökar sannolikheten för framgång avsevärt. Att på så sätt använda de individer och företagskulturer du gillar, som passar din stil, dina värderingar och dina verksamhetsbehov, är mer möjligt än någonsin med IFS nya arkitektur. Ta chansen att testa. Börja i liten skala. Det är kul och givande med samarbeten!

Not: Detta med samarbeten filosoferade vi och vår kund Profoto mer kring på IFS skandinaviska användarförenings träff i Solna den 22 november samt det virtuella mötet den 8 februari. Missade du det?

Vill du veta mera? Vi berättar gärna!

Christmas get together

🎄 Embracing the warmth of the holiday season at Align! 🌟 It has become a cherished tradition to gather for a festive Christmas dinner at the enchanting Villa Firdhem, just outside Norrköping. 🏰✨

These moments of togetherness are truly special, creating memories. Grateful for the Align team and the joy we share during this magical time. 🧡

#AlignConsulting #AlignTraditions #ChristmasDinnerCelebration

Solig rapport från Tomras lyckade öppningsceremoni

This past Tuesday, Align’s Anna Starkman, Maria Forsling and Per Aronsson had the pleasure of attending when TOMRA Collection Solutions Northern Europe (NOE) officially opened their brand new Swedish office and warehouse space outside Stockholm.

Fantastic exterior as well as interior – which aside from work stations mostly in an open landscape and meeting rooms of various sizes, also includes a nicely integrated modern warehouse as well as a show room. A place making both co-workers, customers and business partners happy to visit!

Outside, an on-site barbeque provided a tasty mixed grill buffet, which combined with the sun and sudden summer temperature did a splendid job making sure all participants enjoyed the event fully.

Naturally, Head of Tomra NOE Lauri Kangaslahti was satisfied indeed with the new location, as well as with the opening ceremony as a whole. In the large picture he is flanked by Anna and Maria, while in the upper right, Tomra NOE CFO Mattias Hecter seems to be desperately looking for the right place to recycle his empty can😊

Thanks for inviting us – and best of luck on your five year growth journey!

Första bolagsstämman genomförd

Vilket händelserikt och positivt år vi hade 2022! Nu har vi definitivt lagt det bakom oss – nu är nämligen även vår första bolagsstämma genomförd.

För oss känns det smått högtidligt att även denna milstolpe passerats. Tiden går verkligen fort när man har roligt. Dem av oss Aligners (=delägare) som närvarade fysiskt på Stockholmskontoret firade denna insikt med lite gott att äta och dricka.

Med detta passar vi på att önska medarbetare, kunder och branschkollegor, ja alla andra också förresten, en riktigt glad och avkopplande påsk!