Elvia och Align nyttjar möjligheterna i IFS Cloud

Elvia är Norges största nätbolag och ansvarar för att nästan två miljoner människor har el i sina uttag.

Align har sedan många år ett nära samarbete med Elvia, och i övergången till IFS Cloud har Align haft förmånen att hjälpa till genom förstudie till projekt och nu i den efterföljande förvaltningen av IFS Cloud. Align stöttar Elvia med helheten i allt från lösningsarkitekt, affärskonsulter, teknik samt utvecklare till build place hantering.

En god förvaltning av IFS Cloud kräver några viktiga principer;

  1. Alla aktörer i ekosystemet bör kunna bistå med CRIM (anpassningar och konfigurationer).
  2. Lösningen ska vara framtidssäker och ”evergreen”, vilket innebär att anpassningar bör ske utanför applikationens kärna för att underlätta uppdateringar och ändringar.
  3. Elvia ska kontinuerligt ligga i framkant av den tekniska utvecklingen och säkerställa ständiga förbättringar genom projekt, releaser och uppdateringar.

 

En av de viktigaste förändringarna med IFS Cloud är användningen av RestAPI:er som möjliggör förbättringar utanför själva källkoden. Enkelt uttryckt kan alla applikationer som stöder REST API nu enkelt kommunicera med IFS Cloud utan större anpassningar, t.ex. genom hjälp av standardiserade low code-lösningar.

En viktig aspekt av samarbetet är att Aligns lösningsarkitekt är en integrerad del av en större arkitektgrupp på Elvia. Med sin specialisering inom IFS Cloud, arkitektur och metodik har lösningsarkitekten spelat en central roll i att vägleda Elvia kring sina egna affärsbehov och hur dessa bäst kan lösas – antingen inom ramen för IFS, genom alternativa system eller i Elvias egenutvecklade lösningar.

I denna process har Aligns utvecklare också arbetat nära utvecklare från andra företag, både för att analysera möjligheter i IFS och för att utveckla optimala lösningar med hjälp av RestAPI:er. Detta samarbete har varit och kommer att vara avgörande för att utveckla och implementera innovativa lösningar utan större anpassningar och genom detta se till att IFS Cloud-lösningen förblir evergreen i form av regelbundna uppdateringar. Denna strategi är nyckeln till att maximera värdet av IFS och förbättra dess förmåga att möta framtida behov.

Vi på Align ser fram emot att uppnå nya strategiska samt taktiska mål tillsammans med Elvia.

Collaboration for success!

IFS Cloud innebär valfrihet, men också ett ökat ansvar för dig som kund. Du måste göra viktiga val när du hanterar din IFS-lösning, både på kort och lång sikt. I tidigare versioner av IFS kunde det vara svårt att få fler partners att samarbeta kring ens IFS-lösning, särskilt när det gäller anpassningar av applikationen. IFS Cloud ger dig som kund möjlighet att sitta i förarsätet och bjuda in fler att arbeta tillsammans, sida vid sida. I IFS Cloud äger du som kund lösningen samt dess anpassningar.

Hur navigera rätt?

Vilken väg just du som kund bör gå beror på flera saker: egen kompetens, strategi, verksamhetens behov, förändringstakt m.m. En viktig fråga blir vad ska vi göra själva och vad vill vi lämna till andra? Vill du själv kunna styra och ha kontroll, med en hög grad av engagemang av dina egna resurser, eller vill du överlåta ”så mycket som möjligt” till en eller flera partners? Svaren på dessa frågor kommer att avgöra vilken samarbetsmodell som väljs, både för projekt och förvaltning. Om du vill kunna förvalta lösning själv är det viktigt att bygga kompetens, och ta ansvar, redan i projektet.

IFS Cloud har en ny arkitektur. Med denna kommer en ny viktigt fråga, där lösning kommer att hanteras i ”Build Place” och användas i ”Use Place”. Vad ska placeras, var och hur säkerställs kvaliteten på helheten? Och hur hanterar man uppdateringar till nya versioner på ett effektivt sätt?

En eller flera partners? Vilken är rätt modell för dig?

  • Att ha en leverantör med monopol är bra, förutsatt att leverantören är vass på allt du behöver och dessutom ger dig sitt fulla fokus
  • Att ha flera leverantörer kan vara mer krävande men ökar flexibilitet samt tillgången till stöd

 

Varför är samarbete med flera viktigt?

Align har goda erfarenheter av att sätta upp ramar och spelregler och därmed lägga grunden för lyckade projekt och framgångsrik förvaltning, där flera partners samverkar.

Detta blir extra viktigt i en så kallad ”evergreen” strategi, vilken möjliggör snabba och enkla uppdateringar till nya versioner.

Vilken typ av samarbetsmodell ska du välja? Det finns inget rätt svar, inget svar som är rätt eller fel. Du behöver finna den väg som passar dig och ditt företag bäst. Det viktigaste är att göra en bedömning och göra ett medvetet val.

Align har lång erfarenhet av att hjälpa kunder att definiera spelregler och ramverk för projekt och förvaltning där flera parter arbetar tillsammans. Vi ser att allt fler kunder upplever ett ökat värde genom samarbete med andra. Det får även flera att vara på tå.

Lycka till!