Vill du förstärka Align ytterligare?

Vill du förstärka Align ytterligare?

Det enkla är ofta svårt. Inte på Align. Hos oss finner du enkla människor. Prestigelösa, samarbetsfokuserade och ansvarstagande individer, som samlats för att skapa det optimala bolaget. Alla är vi delägare; samägare av ett bolag som inte styrs av faktureringsgrader utan av våra värderingar. Vi tar ansvar, vi litar på varandra, och har kul tillsammans. Konsekvensen av detta blir en positiv spiral, där sannolikheten till ett bra resultat ökar dramatiskt.

Vår framgång avgörs till sist av om huruvida kunden upplever att vi genererar genuin verksamhetsnytta. Är så fallet, vilket vi kompromisslöst jobbar för, är vi trygga i att vårt bolag är och förblir framgångsrikt.

Vi som jobbar på Align är inte ”bara” hyggligt folk att lita på. Därtill är vi nämligen verkligt seniora inom verksamhet och affärssystem. Vi ger råd. Oberoende sådana. Vi arbetar helst på kundens sida som deras oberoende partner, en trygg hamn att lita på när det blåser hårt. Samarbetar gör vi däremot gärna med alla – med målet att göra det så enkelt som möjligt för samtliga att bidra till det vi brinner för – något riktigt bra för kunden.

En Aligner, ja, vi kallar oss så, jobbar i och runt kundens IFS-lösning. Gemensamt för våra kunder är nämligen att de använder världsledande affärssystem från den svenska framgångsfabriken IFS. Antingen kör kunden senaste versionen, IFS Cloud, eller tidigare utgåvor, benämnda IFS Applications. Vi pratar kompletta och kraftfulla system (för stora och medelstora företag) som enligt oss såväl som branschanalytiker rankas väldigt högt på världsscenen.

Hos oss på Align kommer du således att komma i kontakt med modern teknologi och verksamhetsutmaningar i vitt skilda branscher. Du kommer stöta på spännande kunder, och trevliga, positiva och väldigt kompetenta kollegor blir dina lagkamrater. Du blir kundens förlängda arm. Absolut drabbas du även hos oss av tuffa dagar på jobbet, helt klart, men du kommer att mötas av en inkluderande och uppmuntrande kultur. En sådan som tydligt strävar efter att inte arbeta dygnets alla timmar. Hos oss får du möjlighet att leva och arbeta hållbart – det är viktigt med fritid och sömn likväl som stimulerande arbetsuppgifter!

Är du ung finns fantastiska möjligheter till ett nära mentorskap som kan utveckla dig inom de områden som just Du önskar mest. Oavsett om det handlar om att sätta underhållsprocessen på ett pappersbruk, skapandet av ett business case eller en presentation för en ledningsgrupp. Är du redan en senior spelare både kunskaps- och åldersmässigt får du hos oss kollegor som både stöttar och utmanar dig. Oaktat ålder, bakgrund, kön, och intresse blir du med på färden mot att skapa det optimala bolaget.

Vill du hänga med? Vill du rentav påverka?

Varmt välkommen att ta kontakt!