Stödinsats till Ukraina


Denna jul har vi skänkt en mindre men dock gåva till FNs flyktingorgan UNHCR. Pengarna går till deras viktiga insatser till stöd för de många behövande i ett vinterkallt och av kriget utsatt Ukraina.