Statnett har uppgraderat till IFS Applications 10

Statnett SF är ett norskt statsägt företag som ansvarar för att utveckla, äga och driva det centrala elnätet – inklusive kablar och kraftledningar till andra länder. Statnett ser till att el överförs till hela landet och att det alltid finns en balans mellan förbrukning och kraftproduktion. Statnett använder IFS Applications för att driva och underhålla nätet på ett säkert och effektivt sätt. Statnett har sitt huvudkontor i Oslo och har cirka 1 400 anställda.

Align har bidragit i flera kundroller i uppgraderingsprojektet. Dessa har varit teknisk lösningsarkitekt, rådgivning inom underhållsrådgivning samt migrering.

Daglig leder Align Consulting AS

Kontakt Erik