PGS har implementerat ny version av IFS Applications

PGS är ett geofysiskt företag som tillhandahåller geofysiska och reservoartjänster över hela världen, inklusive insamling, bearbetning och tolkning av seismiska och elektromagnetiska data och fältutvärdering. Företaget grundades 1991 och noterades på Oslo Børs i augusti 1992. PGS är ledande inom utveckling av seismisk insamling med många streamare och använder IFS Applications för så kallad maintenance management av både streamarna och flottan i stort. Dessutom används IFS för upphandling och logistik av materiel och service för både offshore-flotta och landbaserad verksamhet. För sändning av deta mellan onshore och offshore används IFS replikeringslösning.

Align har bidragit i flera kundroller i för- och uppgraderingsprojektet. Dessa har varit lösningsarkitekt, delprojektledare underhåll och delprojektledare inköp och logistik. ”Jag tyckte om att arbeta på kundens sida och med det förtroende som PGS gav oss. Tillsammans med PGS implementerade vi en stabil, flexibel och framtidsorienterad lösning baserad på IFS Applications 9”, säger Erik Jarledal, Aligns delprojektledare inköp & logistik.

Daglig leder Align Consulting AS

Kontakt Erik