Forprosjekt – Oppgradering til IFS Applications 10 og IFS Cloud

Flere store kunder har valgt å la Align Consulting gjennomføre sine forprosjekter til IFS Applications 10 og IFS Cloud. Align Consulting har i flere år spesialisert seg på metodeutvikling innenfor blant annet «Forprosjekt IFS Applications», og metodeverket videreutvikles og forbedres stadig.

–Align ønsker å være en nær samarbeidspartner innenfor IFS Applications, ikke minst når våre kunder skal oppgradere sin IFS løsning. Vi er ydmyke over den tillit våre kunder viser oss, sier leveranseansvarlig Nora Skauen.

Leveransansvarig Norge | Senior projektledare

Kontakt Nora