Elvia implementerar IFS Cloud, och Align tar lösningsarkitektrollen

Elvia AS är Norges största nätbolag och levererar el till cirka 2 miljoner människor i Innlandet, Oslo och Viken. Bolaget bildades den 1 januari 2020 efter en sammanslagning av Eidsiva Nett och Hafslund Nett. Elvia arbetar för att vara ett framåtblickande företag som använder ny teknik för att leverera lösningar som kunder både vill ha och kommer att uppskatta. Det omfattar också att leverera hållbar el och överkomliga nättariffer till sina kunder.

Elvia har länge arbetat med att kartlägga och välja en ERP-lösning för det nya företaget i samarbete med Align, och har nu beslutat att implementera till IFS Cloud.

Leveransansvarig Norge | Senior projektledare

Kontakt Nora