Weronica Kilander

Ekonomi

Weronica Kilander

Ända sedan 1990 har Weronica jobbat med ekonomirelaterade frågor i IFS affärssystem. De första 18 åren på IFS Sveriges egna ekonomiavdelning, där hon under 13 år var redovisningsansvarig.

Sedan dess har hon nyttjat, kontinuerligt förfinat, och delat med sig av, sina kompetenser och erfarenheter. Först under fyra år som ren supportkonsult, och därefter under tio år som konsult i långa kundrelationer. Vanligen har uppdragen inneburit stöd på kundens sida, i förvaltningen, som en guide i vardagen. Men även stora och viktiga uppdrag i projekt; i nyimplementation, uppgradering och utrullning. Projekten har allt som oftast varit multinationella där en stor förståelse för lokala krav krävts.

Affärssystemet IFS har alltid varit centralt, men hon har ofta jobbat med en helhetslösning där Excel, BI-verktyg osv också figurerar. Utöver ”allt” inom finans är hon en fena på exempelvis roller och behörigheter, attestflöden och inköpsrutiner. Weronica gillar ordning och reda. Hon hjälper kunden att få punkter avbockade. En nöjd kund är en nöjd Weronica.

Weronica ger råd. På riktigt.