Methshika Abeysinghe

Utveckling, migrering & integrationer

Methshika Abeysinghe

Methshika inledde sin yrkesbana på IFS R&D där han startade sin resa 2011, som nyutexaminerad från University of Colombo.

Sedan dess har han hunnit med mycket. Han har varit med i arbetat med att forma IFS Supply Chain-produkten och dess innehåll. Stöttat kunder under många år inom produkten samtidigt som han deltog i lanseringen av nya versioner av IFS Applications.

De senaste åren har arbetet blivit alltmer kundnära. Methshika fick i början av 2020 möjligheten att arbeta djupare med ett av Sveriges största Retail-bolag med hög förändringstakt. Där var han en del av kundens interna ERP-team och direkt involverad i deras verksamhet för att dels skapa mervärde till slutanvändare och dels nå de strategiska målen.

Methshika har arbetat med ett flertal IFS Cloud-projekt genom sin tidigare anställning hos en av våra kollegor i branschen.

Älskar nya utmaningar och att skapa värde