Maria Brobäck

Underhåll, HR & Dokumenthantering

Maria Brobäck

Som senior rådgivare utnyttjar Maria sin mångåriga erfarenhet från roller som ledare och från verksamhet. Hon har diger industribakgrund från inte minst Holmen, där hon jobbat med främst HR och underhåll. Det är hennes verkliga hemmabana.

Under tiotalet år har mycket av hennes arbetsliv kretsat kring affärssystemet IFS, de senaste åren som konsult. Hon är en positiv och nyfiken person som inte räds en utmaning. Det har fört henne in på olika spår, och har breddat hennes kompetens in emot exempelvis även dokumenthantering och testledning.

Maria har skaffat sig nyttiga erfanheter av olika branscher, och kunder, och ser spännande likheter och olikheter dem emellan. Som hon själv säger: Att få stötta kunden i att utveckla sina processer och systemstöd är det allra roligaste med att vara konsult.

Maria tvekar inte inför en ny möjlighet. Dessutom ser hon sådana där andra ser problem.