Kjetil Pedersen

Teknisk arkitekt

Kjetil Pedersen

Spesialist på alle tekniske elementer av IFS Applications og har gjennom 20 års erfaring samlet opp solid kompetanse i hele IFS Applications. Har jobbet med store IFS kunder de siste årene og gjennom dette bekledd roller som teknisk senior ressurs, teknisk prosjektleder og teknisk løsningsarkitekt.

Kjetil er en brobygger mellom de tekniske og funksjonelle områdene i IFS Applications