Johan Gustavsson

Teknisk expert

Johan Gustavsson

Vid millennieskiftet började Johan på IFS R&D i Linköping. Efter tre år där gick han vidare till IFS dåvarande driftbolag @IFS*.

Det blev starten på en bana där Johan under ca 20 års tid varit kunders strateg, bollplank, problemlösare och expert – med fokus på att proaktivt undvika driftstörningar; att säkra att kundernas IFS-miljöer fungerar optimalt. Alltid.

Johans styrka är förmågan till analys och helhetsförståelse. Att kombinera tekniska perspektiv med verksamhetens behov, och därigenom ge rätt förutsättningar för bästa användarupplevelsen. På kort och lång sikt.

Hans förmåga att beskriva problem och möjligheter på ”ditt” språk, oaktat om du är tekniker, systemutvecklare eller företagsledare, gör honom uppskattad och värdefull i alla läger.

*@IFS är ett bolag som via uppköp genom åren varit del av olika större företag, senast i princip en avdelning hos Tietoevry

Johan är en strateg, men han gör oss också trygga i vardagen