Maria Forsling

Lösningsarkitekt | EAM

Maria Forsling

Efter 23 år på IFS kommer Maria med diger erfarenhet till Align. Hon har haft många olika roller i sin IFS-karriär, exempelvis systemutvecklare, lösningsarkitekt och presale, men för kund och kollega är hon främst en ”jäkligt bra rådgivare”.

Med norrländskt lugn och närhet till skratt tar hon sig an de roller kunden behöver. Hon kan förse ledningsgrupper med strategiska råd. Hon kan projektleda ett förbättringsarbete. Konfigurering i applikationen gör hon gärna. En för kunden dedicerad mångsysslare är ett möjligt epitet på henne; ett annat är helt enkelt lösningsarkitekt. Kund och lösning är nyckelorden.

Hon verkar oftast i branscher där underhåll och därtill kopplat lager och inköp står i fokus.