Anna Starkman

Senior projektledare | Strategisk rådgivare

Anna Starkman

För kunder och kollegor blir Anna snabbt en naturlig samtalspartner. Hon guidar lugnt och tryggt, tydligt men ändå ödmjukt, individer, ledningsgrupper och andra konstellationer mot rätt mål.

Anna kom till Align efter 24 år i affärssystemsbranschen. 13 år på Intentia (sedermera Lawson och Infor) följt av 11 år på IFS. Hennes nyfikenhet och driv har tagit med henne på en resa som startade med en lärorik traineeperiod. Därefter väntade tekniska roller, innan hon på IFS fortsatte karriären med projektledning av stora implementationer och uppgraderingar. På senare år har fokus skiftats till långsiktig strategisk rådgivning kombinerat med chefsskap för ett pre-sales-team.

Hon har genom sina år med ERP jobbat med både små och stora kunder från olika branscher. Under senare år har företag inom tungt underhåll (EAM) och service varit dem hon mest frekvent assisterat